Udskiftning af målere

Vandværket udskifter forbrugsmålere til Diehl elektroniske målere i 2020

så forbruger fremadrettet ikke skal aflæse målere men det sker af vandværket