Tjek haner før og efter måleren

Kuglehanerne, der er placeret før og efter vandmåleren, skal fungere, så der kan lukkes for vandet i forbindelse med udskiftning af vandmåleren. 

Kan haner ikke lukkes, skal men kontakte en aut. VVS-installatør, så den virker i tilfælde af målerudskiftning eller reparationer af vandinstallationer i huset. 

Vandværket har ikke ansvar for rørinstallationer mv. på ejendommen og må derfor ikke reparere disse.


Placering af vandmåler

Vandmålere er sædvanligvis installeret i målerbrønde, som er placeret ca. en meter fra vejen inde på andelshaverens grund.

Vandmålerne bør holdes fri for nedfaldne blade mv., ligesom beplantning ikke må forhindre tilgængeligheden.

 

ansvarsfordeling-vandmaaler.pdf