Vandværkets seneste kvalitetskontrol

Herunder ses resultaterne af den lovpligtige kvalitetskontrol af drikkevandet fra Vollerup Strands Vandværk. 

Såfremt De har spørgsmål til resultaterne, er De velkommen til at rette henvendelse til vandværket.

Vandanalyse 19.03.2021.pdf

Vandandanalyse 06.11.2020.pdf

Analyserapport af 10. oktober 2019