Vandværkets seneste kvalitetskontrol

Herunder ses resultaterne af den lovpligtige kvalitetskontrol af drikkevandet fra Vollerup Strands Vandværk. 

Såfremt De har spørgsmål til resultaterne, er De velkommen til at rette henvendelse til vandværket.

 

 Analyserapport af 17. december 2014

 Analyserapport af 28. april 2015

 Analyserapport af 27. november 2015

 Analyserapport af 14. november 2016

Analyserapport af 12. november 2018

Analyserapport af 10. oktober 2019