Spar på vandet

1 m3 vand (1000 liter) leveret fra Vollerup Strands Vandværk koster for tiden kr. 14,54 inkl. moms og de statslige afgifter "afgift af ledningsført vand" og "drikkevandsbidrag" men ekskl. den faste, årlige afgift til vandværket. Medregnes  de kommunale bidrag til vandafledning og rensningsanlæg er prisen  kr. 63,11 i alt. Størstedelen af udgiften er altså offentlige afgifter.
 

Når man sparer på vandet, bidrager man til, at vi også har rent grundvand i fremtiden. Det er værd at tænke på, hver gang man åbner for vandhanen.


Vandspild er overflødigt forbrug, som ingen har glæde af. Det drejer sig om alt fra løbende wc-cisterner og dryppende vandhaner til utætte rør. Desværre er de sidstnævnte både de vanskeligste at opdage og de mest kostbare, fordi selv en lille læk kan forårsage spild af store mængder vand.

Fakta

Den samlede udgift pr. kubikmeter vand andrager p.t. kr. 63,30 (fra 1/10 2015 kr. 63,93) inkl. vandafgift, statslige afgifter samt komunale afgifter til vandafledning og rensningsanlæg.

Hvis en parcelhusfamilie på to voksne og to børn pr. år bruger ca. 160 m3 vand, vil den samlede udgift derfor beløbe sig til ca. 11.000 kr. pr. år, inkl. fast afgift, statslige og kommunale afgifter samt moms. Dertil kommer opvarmningen af det varme vand, som bruges til bad, opvask osv.