Tilslutning til vandværket

 

Tilslutningsbidrag jvf. takstblad

Dertil kommer udgiften til stikledning, som betales efter regning.

Kontakt vandværket for aftale om tilslutning, som kan iværksættes, så snart tilslutningsbidraget er indgået på den af vandværket oplyste konto.