Ledningsnet og leveringsområde:

 

 

 

Vollerup Strands Vandværk leverer drikkevand til området ved Vollerup Strand samt randområderne Svenstrupvej, Tranemosen, Kallerup by og Kallerupvej til Overbjergvej


Link til Rambølls kort over ledningsnettet:

 vsv-vandgis.vandnet.dk/


Links til Kraks kort over området:

 Østlige sommerhusområde afgrænset mod øst af Klyngestien og Svenstrupvej

 Vestlige sommerhusområde afgrænset mod vest og syd af Højgaardsvej og Vollerup Stranden

 Tranemosevej

 Kallerup, Kallerup Bakkevej, Nostrupvej og Kallerupvej syd

 Kallerup og Kallerupvej nordvest til Overbjergvej