Bestyrelsens 

 

Bestyrelsens medlemmer vælges af generalforsamlingen og består af 5 personer, som skal være andelshavere. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år, og der afgår skiftevis 2 og 3 bestyrelsesmedlemmer i henholdsvis lige og ulige år.  
 

Bestyrelsens aktuelle sammensætning fremgår af kolonnen til højre.

Bestyrelsen holder konstituerende møde efter afholdt generalforsamling. Endvidere holdes der møde i maj/juni, hvor der tages stilling til årsrapporten for det forløbne regnskabsår og til budgettet for den næste regnskabsperiode.
 
Der afholdes normalt bestyrelsesmøder i alt 4-5 gange årligt. 

Formand
/
Karsten Jensen

Kallerupvej 45
4400 Kalundborg
Email: karsten.lilja@jensen.mail.dk
Telefon: 2425 9803

Næstformand
/
Søren Hansen

Ledøje Nordre Gade 4, Ledøje
2765 Smørum
Email: soren@lindestrom.dk
Telefon: 2080 8607

Kasserer
/
Leif Nielsen

Tranemosevej 89
4400 Kalundborg
Email: bln@dlgmail.dk
Telefon: 4052 8620

Bestyrelsesmedlem
/
Carsten Jensen

Kallerupvej 219
4400 Kalundborg
Email: kallerupgaard@mail.dk
Telefon: 7117 2229

Bestyrelsesmedlem
/
Troels Therkelsen Nielsen

Kallerupvej 71
4400 Kalundborg
Email: troelsw210@live.dk
Telefon: 2962 2264