Vollerup Strands Vandværk

 

- forsyner 447 forbrugere med rent drikkevand. 

Værket er fuldautomatisk, dvs., at oppumpning af råvand, iltning, filtrering og udpumpning til forbrugerne er computerstyret og -overvåget.

Hvis en af funktionerne svigter, modtager vagthavende medarbejder straks en alarm via telefonen og kan omgående gribe ind.

Vandet bliver hentet i vandværkets to boringer. Der udpumpes ca. 19.000 kubikmeter vand om året til vandværkets andelshavere.