Grundvand i Danmark

I Danmark bruger vi grundvand til drikkevand, og derfor er det vigtigt, at vi alle passer godt på vores grundvand og beskytter det mod forurening, således at vi også i fremtiden kan hente rent drikkevand op.

Grundvandet undersøges og kontrolleres løbende, og hvis du ønsker yderligere information og viden om grundvand, kan du   læse mere hér.


Vandanalyser

Ønsker du at få foretaget en analyse af dit drikkevand, kan du rette henvendelse til vandværkets formand, som vil formidle kontakt til laboratoriet . Prisen afhænger af hvilke stoffer, der skal analyseres for. 


Drik frisk vand

Vær opmærksom på, at drikkevandets kvalitet kan være forringet om morgenen, efter at vandet har stået stille i forbrugernes installationer hele natten. Brug derfor de første par minutters vand til vask, toiletskyl eller andre formål, hvor vandet ikke drikkes. Når vandets temperatur er faldet, og der kommer koldt vand ud af hanen, er vandet friskt og kan drikkes.

Det er en god ide at have en kande med vand stående i køleskabet - så har du altid frisk og koldt vand, og du undgår vandspild ved at vente på, at vandet i hanen bliver koldt.


Undgå metalafgivelser fra armaturer

Nogle amaturer i husstanden kan afgive metaller -herunder nikkel -til drikkevandet. Undgå derfor at drikke det første vand, som kommer ud af hanen, når vandhanen har stået stille over natten. Når vandet har løbet lidt og er blevet koldt, er det frisk og kan drikkes.


Forbrugeransvar

Vandværket har ansvaret for drikkevandets kvalitet frem til forbrugernes grundskel. Forringelser af drikkevandskvaliteten, som skyldes forbrugernes egne installationer, er vandværket derfor ikke ansvarlig for, men vandværket giver gerne råd og vejledning i tilfælde af problemer eller tvivlsspørgsmål. Vandledninger på privat grund er vandværket heller ikke ansvarlig for.


Utætte rør

Hvis uheldet er ude, og et rør bliver utæt, er det vigtigt at kunne lukke for vandet hurtigt. Sørg derfor for at vedligeholde hovedhanen før vandmåleren jævnligt og at tjekke, om hanen lukker tæt. Dette kan gøres ved at lukke hovedhanen se efter, om vandmåleren står stille. Hvis der er problemer, bør De kontakte vandværket, som vil få et VVS-firma til at se på det.


Brandhaner

I tilfælde af brand kan det være et spørgsmål om sekunder for at redde liv. Det er derfor vigtigt, at brandhaner altid er nemme at komme til. Er der placeret en brandhane uden for din grund, skal du sørge for, at hæk eller lignende ikke vokser ud over brandhanen.


Målerbrønde

Målerbrønden tilhører vandværket og skal derfor altid være tilgængelig for kontrol og evt. aflæsning af målerstand. Undgå derfor at hæk eller anden beplantning vokser hen over målerbrønden. 

Drik frisk vand

Rent vand kommer fra hanen