Kontakt

 

Henvendelser om afgift, betaling, måleraflæsning, ejerskifter og adresseforandring rettes til:

Kalundborg Forsyning A/S
Dokhavnsvej 15
4400 Kalundborg

Email: kundecenter@kalfor.dk
Telefon: 5957 1700


Henvendelser om nytilslutning rettes til:

Leif Nielsen
Email: bln@dlgmail.dk
Telefon: 4052 8620


Henvendelser om leveringsforstyrrelser, ledningsbrud, reparationer og målerudskiftninger rettes til:

Niels Lång

Email: niels@hhvv.dk
Telefon: 4012 2041
eller:
Troels Therkelsen Nielsen
Email: troels@hhvv.dk
Telefon: 29622264