Udskiftning af målere

For at sikre korrekt afregning af vandforbruget skal målerne enten udskiftes efter højst 6 års brug eller stikprøvekontrolleres med jævne mellemrum. Vollerup Strands Vandværk har valgt at udskifte målerne.

Udskiftningen betyder at vandforbruget afregnes efter målere, der er fra 0 til højst 6 år gamle, hvilket medfører en høj sikkerhed for, at forbruget opgøres korrekt.