PRINT SEND TIL EN VEN
Vollerup Strands Vandværk

Vandværkets etablering

Andelsselskabet Vollerup Strands Vandværk blev etableret i årene 1966/67 til en samlet udgift på ca. kr. 360.000 incl. køb af grund, projektering, brøndboring, pumpestation samt hoved- og stikledninger mv. I efteråret 1967 androg antallet af andelshavere 143. Siden da er vandværkets dækningsområde blevet udvidet et par gange og der er kommet mange nye andelshavere til, efterhånden som sommerhusområdet er blevet bebygget. I tidens løb er der endvidere anvendt ikke uvæsentlige beløb til forbedring og fornyelse af anlægget.

 

Værket, som har to råvandsboringer i drift, er løbende blevet fornyet og moderniseret, og bestyrelsen forventer, at Vollerup Strands Vandværk også fremtidig kan leve op til de krav til vandkvaliteten, som måtte blive stillet.

Henvendelser om
leveringsforstyrrelser, ledningsbrud, reparationer
og målerudskiftninger rettes til:


Niels Lång
Email: niels@hhvv.dk
Telefon: 4012 2041
eller
René West Nielsen
Email: rene@hhvv.dk
Telefon: 3020 7910

 

Aktuelt

Ledningsnettet
Om vandværket/ Leveringsområde. Under dette punkt er nu tilføjet et link til Rambølls kort over ledningsnettet.
(Indrykket 5. maj 2016)

---

SMS-service
Det kan oplyses, at sms-service er under etablering, således at der fremover kan sendes sms'er ud til brugerne med oplysnng om planlagte afbrydelser og andet. Bemærk, at der tilføjet et faneblad helt til højre på hjemmesidens forside, hvor andelshaverne kan tilføje, slette eller rette deres mobiltelefonnumre. 
(Indrykket 19. december 2015)

---

"Kalkknuseren" er nu tilsluttet
Som tidligere oplyst har bestyrelsen besluttet at etablere en såkaldt ”kalkknuser” for at blødgøre brugsvandet. Tilslutning har fundet sted den 24. juli 2015. Der henvises til oplysningsbladet herom, som blev udsendt i juni måned sammen med årsrapporten og generalforsamlingsindkaldelsen.
(Indrykket 30. juli 2015)

---

Nye vedtægter

Søndag, den 19. juli 2015 kl. 10 afholdtes ekstraordinær generalforsamling. Eneste punkt på dagsordenen var genfremsættelse af forslag til vedtægtsændring. Et udkast til nye vedtægter er udsendt til samtlige andelshavere, og udkastet blev vedtaget i uændret form.
(Indrykket 30. juli 2015)